sabato 22 giugno
sabato 22 giugno Tonara: CresimeInizio: 22/06/2019 18:00
22/06/2019 18:00
sabato 15 giugno
sabato 15 giugno Siamanna: CresimeInizio: 15/06/2019 18:00
15/06/2019 18:00
domenica 9 giugno
domenica 9 giugno Villaurbana: CresimeInizio: 09/06/2019 18:00
09/06/2019 18:00
domenica 9 giugno
domenica 9 giugno Cattedrale: CresimeInizio: 09/06/2019 12:00
09/06/2019 12:00
sabato 8 giugno
sabato 8 giugno Samugheo: CresimeInizio: 08/06/2019 17:30
08/06/2019 17:30
domenica 2 giugno
domenica 2 giugno Tiria: CresimeInizio: 02/06/2019 17:00
02/06/2019 17:00
domenica 2 giugno
domenica 2 giugno Solanas: CresimeInizio: 02/06/2019 11:30
02/06/2019 11:30
domenica 26 maggio
domenica 26 maggio Barumini: CresimeInizio: 26/05/2019 17:30
26/05/2019 17:30
domenica 26 maggio
domenica 26 maggio Nurachi: CresimeInizio: 26/05/2019 10:30
26/05/2019 10:30
sabato 25 maggio
sabato 25 maggio Bonarcado: CresimeInizio: 25/05/2019 18:00
25/05/2019 18:00
domenica 19 maggio
domenica 19 maggio Meana Sardo: CresimeInizio: 19/05/2019 10:30
19/05/2019 10:30
sabato 18 maggio
sabato 18 maggio Silì: CresimeInizio: 18/05/2019 17:00
18/05/2019 17:00
sabato 11 maggio
sabato 11 maggio Austis: CresimeInizio: 11/05/2019 17:30
11/05/2019 17:30
sabato 11 maggio
sabato 11 maggio Laconi: CresimeInizio: 11/05/2019 10:30
11/05/2019 10:30
domenica 28 aprile
domenica 28 aprile Narbolia: CresimeInizio: 28/04/2019 10:30
28/04/2019 10:30
sabato 27 aprile
sabato 27 aprile Simaxis: CresimeInizio: 27/04/2019 17:00
27/04/2019 17:00
domenica 7 aprile
domenica 7 aprile Domenica della ParolaInizio: 07/04/2019 00:00
07/04/2019 00:00
domenica 24 marzo
domenica 24 marzo Cattedrale: CresimeInizio: 24/03/2019 12:00
24/03/2019 12:00